24 aprile 2012

CCA’ NON CAMPU

(trasposizione di “Via del Campo” di F. De Andrè)

Ccà non campu, non è cchiù cosa
cu' cumanda ndi futti e 'mbrogghia,
nci su' i latri e cui 'i cumbogghia
e nui inveci mai si riposa.


Ccà non campu, ch'ogni matina,
'undi 'i notti 'na bumba sata,
comu 'n greggi esti nda strata
cu' non vitti, varda e mbicina.


Ccà non campu, 'chì nta 'na tana
nc'è nu capu ch'ammazza e 'mbrogghia,
e mu trovunu nci 'oli, avogghia,
è a' so' casa, a purtata 'i manu.


Mi cumbeni mi fuiu luntanu,
pur di notti, all'improvvisu,
‘chì ristau nta 'stu paravisu
cu' è malatu, cu' non è sanu.


Ccà non campu, ma è curiusu,
'chì, a vardarlu, si vol ristari
nta 'sta pezzu di mundu a scali
chi è ancora cchiù sdurrupusu.


Com' è diri, ccà 'a terra cundi,
petra forti non riala nenti.
Ma va avanti, simenza menti
'cu' ha fami, cu' ha' bonu 'u cor.
Ma va avanti, simenza menti
'cu' ha fami, cu' ha' bonu 'u cor.


Traduzione
QUI NON VIVO
Qui non vivo, non è più cosa
chi comanda ci frega e c’imbroglia,
ci sono i ladri e chi li copre,
e noi invece mai si riposa.


Qui non vivo, perché ogni mattina,
dove di notte scoppia una bomba,
è in strada come un gregge
chi non ha visto, guarda e s’avvicina


Qui non vivo, perché in una tana
c’è un capo che ammazza e imbroglia
e per trovarlo ci vuole, ahi voglia,
è a casa sua, a portata di mano.


Mi conviene scappare lontano,
pure di notte, all’improvviso,
perché è rimasto in questo paradiso
chi è malato, chi non è sano.


Qui non vivo, ma è strano,
perché, a vederlo, si vuole restare
in questo pezzo di mondo a scale
che è ancora più scivoloso.


Come devo dire, qui la terra unge,
pietra forte non regala niente.
Ma va avanti, pianta dei semi
chi ha fame, chi ha il cuore buono.
Ma va avanti, pianta dei semi
chi ha fame, chi ha il cuore buono.

Nessun commento: