08 marzo 2011

A TIA, DONNA RU MUNDU

 

mimosa221 

Ancora lu 'mbernu par s'addumura,
'u suli nto friddu nu pocu ccattìa,
ma 'u cielu è chiaru, oi puru 'a Natura
da fimmina, oh donna fà festa cu tia.

Nto friddu chi tagghia, 'a facci ti pungi,
pi tia chi si' mamma, si' soru, o sposa,
com' o' suli di giallu nu raggiu ti giungi
ra Natura 'n omaggiu, lu fior di mimosa.

Cent'anni passaru, ‘i ddhu iornu luntanu
ma in virità ancor parunu pocu,
i chi si tingìu lu suol 'mericanu
di sangu di donna, di morti, di focu.

Però si' cchiù dura ru focu e ra morti,
la paura cumbatti e non a tutti piaci.
Sì, tu 'ddivintasti ancora cchiù forti
di cui mali ti fici, di cu' mali ti faci.

E a menz' a chisti, or puru nci stannu,
fimmini chi, p'iddhi l'ovu è rutundu
e chi mi fan sordi 'a strata chi sannu
è 'a 'ncurciatura cchiù vecchia ru mundu.

E c'è pur l'omu tintu, chi la testa perdi
e i mani ti iaza pigghianduti a bbuci.
Bestia, non omu, pirchì iddhu si sperdi
cu fu chi ru mundu nci iapriu la luci.

Ma tu donna, nta l'anni ndi facisti di strata,
'ncurciasti i distanzi e puru 'a faddetta.
Pu mundu camini oi tu a testa iata,
e u mundu, t'ammira, cchiù 'ssai ti rispetta.

Pirciò puru oggi, a cent'anni i distanza,
e chi sian altri centu nta l'anni futuri,
ricorda e fa' festa pi 'sta circustanza:
a tia, donna ru mundu, tanti auguri!

Nessun commento: