18 agosto 2011

I MATTANZA

 

Nta ‘na notti di ‘stati ch’ ‘a luna rischiara,
si inchi ‘na chiazza, è cusì fitta e para.
Dill’arbiri movi ‘i fogghi lu ventu,
vardu la genti, è tutta ‘n fermentu.

E’ china la chiazza ma piccula pari
chi se ‘n ciciru ietti, ‘n terra non cari.
Cusì nica è la chiazza, par quasi ‘na stanza,
è sempri cusì, nci sunnu i Mattanza!

Com’ ‘a musica parti d’ogni strumentu,
mi trasi nto cori, nte vini la sentu,
nte canzuni paroli di rara putenza,
chi fannu pinzari, si smovi ‘a cuscenza.

Cu’ sona, cu’ canta, l’occhi no, non t’i stanchi
e ddhà  riccia bellezza, comu movi li scianchi!
Si gira e si vota e a’ scaza firrìa,
sbatt’ ‘i ciancianeddhi chi nta vesta tinìa.

Cusì vardu ‘sta chiazza e nta ‘n corpu m’accorgiu
ch’ in tundu si balla, sì comu ‘n palorgiu.
Non è cchiù lu ventu a movir li fogghi,
ma la musica, ‘u cantu, chi ‘n populu cogghi.

Sì, mi vardu attornu e famigghi ‘nteri
su’ ddhà chi satunu, tutti all’inperi.
C’è cu’ veni ‘i luntanu, cu esti di Rriggiu,
ma su’ tutti ‘i stessi: non hannu pileggiu.

Tambureddhu e chitarra, comu li senti!
‘randi e figghioli, su’ tutti cuntenti;
fisarmonica e bassu e ‘u ritmu reggi,
ballunu tutti, puru li seggi!

E la musica scurri, par chi t’acccarizza,
è com’ o’ vinu bbonu, nd’ ‘o’ ‘n’atra schizza.
Comu cala! Piaci e vo’ tutta ‘a buttigghia,
ra Calabria l’orgogliu ‘stu “vinu” ‘rrussigghia.

Chist’ è arti ‘ntisa a ricurdarci la storia
di cu’ erimu un tempu, pi farni memoria,
‘chì ‘n populu senza ricordi sarbati,
comu ‘n arbiru è chi non ha rericati.

Cchiù rriccu ti senti, ma non c’è misura,
‘chì ‘sta ricchizza non passa, p’a vita ti dura.
Su’ ‘sti sentimenti l’umana sustanza,
chi nto cori ti porti, com’ i Mattanza.

Nessun commento: