17 agosto 2012

L'APPUNTAMENTU DI 'N FOCHISTA

(trasposizione scigghitana di “L'abbigliamento di un fuochista” di F. De Gregori)

 

 Scigghiu mi fazzu l'occhi,
mi fazzu l'occhi 'chì t'haiu a viriri,
è Sant'à Rroccu e vogghiu sintiri
'n'emozioni chi si rinnova.

Scigghiu ch' oggi e dumani,
vegnu e ti vardu, tuccata e fuga
e a genti ciangi e l'occhi si 'sciuga
Sant'à Rroccu sta pi fuìri.

Scigghiu cu' varda 'i 'n terra
e cu' ri barchi a mari
cu' 'spetta pi mi si diverti
ccà 'sti ddu' iorna haiu a sparari
e chi ti fici bellu 'a Natura!
no mai nuddhu ti po' 'rrivari,
'a genti varda nta notti scura,
'a miccia vaiu a ddhumari.

Uh mamma, è ormai da 'na vita
ccà banda o' Srittu vogghiu passari,
e 'a megghiu purbiri purtai,
p'i megghiu botti dintr' e' murtari.

Purbiri nira quantu ndavi
pi Sant'à Rroccu l'haiu a sparari,
Purbiri nira quantu ndavi
pi Sant'à Rroccu l'haiu a sparari.

Scigghiu mi fazzu l'occhi,
sì vali 'a pena, mi ricriu 'u cori,
e tutta 'a genti ch'è pi la strata
sta priandu pu Protettori.

Scigghiu nuddhu li teni,
e ognunu è già turnatu,
pur d'oltri Atlanticu
sì veni
Scigghiu mai dimenticatu.

Scigghiu c'è cu rassa tuttu
e non c'interessa nenti
e ccà torna 'chì nesci faccia,
paccia di gioia pari 'a genti 
 e 'u dialettu nde strati senti
ch' ha l'accentu 'mericanu,
sì sunnu figghi 'i 'na scigghitana
ma pocu parrunu d'italianu.

Uh mamma, ieu pi diri veru,
su' sicilianu e dicu a vossìa
chi puru se firrìu 'u mundu
'u Scigghiu è 'n pocu la casa mia.

Purbiri nira quantu ndavi
pi Sant'à Rroccu l'haiu a sparari,
Purbiri nira quantu ndavi
pi Sant'à Rroccu l'haiu a sparari. 

Nessun commento: