03 maggio 2013

CUI?

(trasposizione scigghitana di “Quem?” di Maria Gadú & Lenine)

Cu' va' grirandu è seriu? Cui?
Nu griru, ch’angoscia pi ddaveru,
ndo pettu, chi batti, nu cor truvau.

Cu' va' ittandu focu? Cui?
Ah! China hav’ ‘a panza 'i prima matina,
si chiama fora, 'chì già scassau.

Cu' vo' sapir ra casa?
Cu', mi sa, gira 'u mundu?
Rassu star, n'o seguu? Viri chi già scurau?
Sap’ usar 'a 'ngiuria? Cu' ha ntra l'anchi 'a cura?
E sta ndo so' propriu broru?
Cu' sa' pirdir pigghiau?

Cu' va' grirandu è seriu? Cui?
Nu griru, ch’angoscia pi ddaveru,
ndo pettu, chi batti, nu cor truvau

Cu' va' ittandu focu? Cui?
Ah! China hav’ ‘a panza 'i prima matina,
si chiama fora, 'chì già scassau.

'U sognu non ha’ fretta? Cu' sa sognar non 'spetta?
Cu' sa' 'iutari a 'n'atru? Cu vai se 'u 'bbandunau?
Rimmi ch'hai 'i peri a' fossa, sì ma non sposta 'a curpa
Cu' giustifica 'u fattu? Cu' sa' cu’ t'a iarmau?

Soffru pirchì su' lentu? Cu' s'aiuta c’è cu ventu?
Cu' mai non resta arretu? sempri sì s'addubbau?

Cu' vo' sapir se ddhumu? Cu' sa' fumar 'u fumu?
Cu' voli 'ssiri seriu?
Cu' vali si ndi iau?

 

Traduzione italica

CHI?

Chi va gridando è serio? Chi?
Un grido, che angoscia davvero,
nel petto, che batte, ha trovato un cuore.

Chi va spargendo odio? Chi?
Ah! Ha la pancia piena di prima mattina,
si chiama fuori, perché è già fuori di testa.

Chi vuol sapere da casa?
Chi, per sapere, gira il mondo?
Lascia stare, non lo seguo? Vedi che ha già fatto buio?
Sa’ usare il soprannome? Chi ha tra le gambe la coda?
E' proprio nel suo brodo?
Chi sa perdere ha preso?

Chi va gridando è serio? Chi?
Un grido, l’angoscia davvero,
nel petto, che batte, ha trovato un cuore.

Chi va spargendo odio? Chi?
Ah! Ha la pancia piena di prima mattina,
si chiama fuori, perché è già fuori di testa.

Il sogno non ha fretta? Chi sa sognar non aspetta?
Chi sa aiutare un altro? Chi va se l’ha abbandonato?
Dimmi che hai i piedi nella fossa, sì ma non sposta la colpa
Chi giustifica il fatto? Chi sa chi te l’ha combinata?

Soffro perché sono lento? C’è chi si aiuta col vento?
Chi non resta mai indietro? si è sempre arrangiato?

Chi vuol sapere se accendo? Chi sa fumare il fumo?
Chi vuole esser serio?
Chi vale se n’è andato?

Nessun commento: