08 aprile 2007

LA PASCA SANTA

Sonunu 'i campani,
si riaprunu li sciuri,
nta 'stu iornu 'i primavera
chi risortu è lu Signuri!

Cusì pi nui non è cchiù notti,
ma iornu chinu 'i nova luci,
'chì la morti scunfiggiu
Gesù Cristu messu in cruci.

Rinnuvati li prumissi
'i quandu fummu battiati,
cchiù liggeri ndi sintimu,
com' 'i 'n pisu libirati.

Pirciò cu volu 'i 'na palumba,
chi 'n signu 'i paci in bucca 'gguanta,
a vui tutti 'st'auguriu
mandu pi la Pasca Santa!

Nessun commento: