26 dicembre 2008

I CATAMISI 2: PREVISIONI DEL TEMPO PER IL 2009

Passatu Natali, ci concentriamo sulla fini dell'annu oramai prossima e sul novu chi sta vinendu.
Non putendu ancora cuntari sull'aiutu di un astrolugu professionista e dovendoci rranciari coi nostri malamezzi, vi offriamo, come promesso, le previsioni del tempo per il 2009 secondo la tradizioni scigghitana dettata dai "catamisi".
Non pi mintiri 'i mani avanti ma pirchì è un datu di fattu, vi dicu chi da una quattrina d'anni queste previsioni non è che vengano rispittate in pieno. Tiniti presenti però chi all'epuca in cui questo metodo empirico è stato sparmentatu, 'u 'mbernu era ancora 'mbernu, 'a 'stati era ancora 'stati e esistivunu ancora i robbi 'i menzu tempu.
Quanto sopra premesso (eh, i danni ra burocrazia!), circandu pirdunanza alla bonanima del colonnello Bernacca, ecco che tempo farà nel 2009.

GENNAIU : Farà generalmente 'n saccu e 'na sporta 'i friddu.

FEBBRAIU: Puru a frivaru, curtu e amaru, cuntinuerà lu friddu. Pacenzia, ndi caddiamo al fuoco delle caddarate di frittuli.

MARZU: U tempu ccumincia mi s'aggiusta. Cieli sereni.

APRILI: La iurnata corrispondenti fu cadda e cu suli, comu il tipicu misi di centru-primavera. Non mancherà un vecchiu amicu ru Scigghiu: 'u sciroccu.

MAGGIU: Tempu variabili, con qualchi nuvulata di troppu.

GIUGNU: Torna 'u suli, ma 'u tempu si mmanterrà strambu.

LUGLIU (GIUGNETTU): Puru luglio sarà variabili. Lu iornu corrispondenti (il 19 dicembre). chiuviu. Ora, siccomu parramu i misi 'i 'stati, può darsi chi sia da 'nterpritari o' cuntrariu, per cui dovrebbe fari caddu, un caddu umidu però.

AUSTU: Suli forti.

SETTEMBRI: Sempri suli, ancora suli, con qualche sponziata di pioggia.

OTTOBRI: Dopu vindigna, friddu e maistrali.

NOVEMBRI: Tempu bonu, non farà tantu friddu.

DICEMBRI: L'annu finisci cu tempu bonu, temperatura mite.

Ora non resta chi mentiri i latu queste previsioni e verificari nel corso del 2009. Virendu, facendu...

Nessun commento: