12 settembre 2005

S.M.S.

Dopo aver constatato che la memoria del mio telefonino era ormai satura, ho pensato di mettere in ordine cronologico gli sms (riveduti e corretti) che ritengo i più 'ngarbati che mi siano venuti in mente.
Eccovene un campionario, che va dal 23.04.2004 al 23.08.2005. Alcuni mi sono stati spediti direttamente ra 'Merica. Buona lettura.

PAVITI MASTRU CH’ ‘U FURNU CARIU (23 Aprile 2004)

Facisti ‘na cosa
Ma non ti rrinisciu?
Paviti mastru,
ch’ ‘u furnu cariu!!!

Ti salutu, caru amicu,
cu ‘stu dettu scigghitanu,
ch’esti vecchiu, anzi ‘nticu,
n’’o canusciunu a Milanu.

FINIRU ‘I FRISCHI E LI FRISCATI (2 Settembre 2004)

Finiru ‘i frischi e li friscati
E si torna a lu travagghiu,
ccà finiu puru la ‘stati,
non c’è nuddhu nta ‘stu Scigghiu!

C’è cu’ resta, c’è cu parti,
esti rura, sì, ‘u sacciu,
jeu sugnu a menz’ e’ carti
però già mi sentu pacciu.

Mi vi trovu forsi ‘nchianu,
puru sulu ‘na jurnata:
‘a jarmamu a Milanu,
in piazza Duomu ‘a tavulata!

A CARLA (18 Ottobre 2004)

E’ ottobri ma fa’ caddu,
nc’esti ‘u suli ‘sta jurnata,
jeu ti rrubbu nu mumentu
a ricordu di ‘sta data.

Cu ‘stu suli jatu o’ cielu,
Chi rrussigghia e ti caddia,
l’auguri a modu meu
amica mei jeu fazzu a tia.

Cu sciampagni già brindammu,
pirciò su’ curtu, lu promettu
ma stasira, non ti sperdiri,
‘chì si replica a Brachettu.

Vintisetti sunnu ‘st’annu
E l’età di certu ngrava
Ma, allegra, ti ricordu
Ch’ogni misi è jornu ‘i pava!A RAINY DAY –UN GIORNO DI PIOGGIA (6 Novembre 2004)

I’m on the beach,
Watchin’ the shore,
It’s a rainy day,
No open store.
Out is cold,
Nobody around,
I searched for some friend
But I haven’t found.
I got a headache
‘cause of the storm,
I guess it’s better
I go back home.

‘U NATALI SI ‘MBICINA (22 Dicembre 2004)

‘U Natali si ‘mbicina
ma ‘i l’amici nuddha traccia,
pi l’acquisti ‘u tempu stringi
e la ggenti nesci paccia.

Jeu sacciu chi ‘rrivati
la vigilia di Natali,
ndi virimu allura a’ missa
pi l’auguri e li riali.

Ma ogn’ annu, lu sapiti,
‘ch’ oramai è tradizioni,
lu Signuri, appena natu,
è purtatu in prucissioni.

Pirciò tardu non ‘rrivati,
ronna Carla e don Mariuzzu
e cu vui puru purtati,
picciriddhu, ‘n Bambinuzzu.

‘A MISSA ‘I NATALI (23 Dicembre 2004)

Caru Mariu, riferiru
chi a’ missa non vo’ jari,
ma lu sai, è ‘n doveri
chi a Natali s’av’ a fari.

Se si’ stancu, porta ‘i seggi
e magari ‘n tavulinu,
cunta sulu lu pinzeru,
ti pirduna lu Bambinu!

BUON NATALI ZZI’ NINU (25 Dicembre 2004)

Nta ‘stu jornu di gioia
E di gran maravigghia,
auguri o’ zzi’ Ninu
ca so’ nova famigghia.

Gran festa è sicuru,
davveru speciali,
nu baciu a Ilenia
pu primu Natali!

AUGURI ‘MPARI MARIU (3 Marzo 2005)

Jeu ‘stu jornu l’haju signatu,
Doppiu tri nto calandariu,
‘chì ‘n amicu è festeggiatu:
auguri ‘mpari Mariu!

Cu ‘sta scusa, pirmittiti,
jeu ‘i ricchi mi vi tiru:
su’ trentunu, li sintiti?
i luntanu non vi viru.

Cu ‘stu friddu chi nda ‘ntrona
(parri ‘rriva dall’Alaska),
‘a jurnata ccà è bbona,
ndi virimu a’ Santa Pasca!

LA SANTA ’NUNZIATA(25 Marzo 2005)

Puru st’annu, i pomeriggiu,
‘a tradizioni è rispittata:
auguri, cara Tina,
pi la Santa ‘Nunziata!

Mi dispiaci chi ti perdi
‘u pani ‘i ranu e i cutuletti,
e pi tia pur ‘iva pronti
cu la mmendula i stracetti!

Un salutu jeu ti mandu,
pi la Pasca ndi sintimu,
ma mannaja ddhu curnutu,
sempr’ ‘i menu ccà nui simu!


‘I CIRASI ‘I “SAN GIUVANNI”(5 Giugno 2005)

C’esti ‘n’ afa chi si squagghia,
è già ‘stati nta lu Scigghiu,
mbivu e mangiu cosi frischi
è cusì chi mi ‘rripigghiu.

Nta ‘stu clima tropicali,
chi se chiovi faci ranni,
cuntr’ ‘a strura nenti è megghiu
ri cirasi ‘i “San Giuvanni”!

Li cugghiru stamatina,
nto menziornu mi purtaru,
se passati, li pruvati,
esti chinu lu panaru!

A' RRIMBA O' MARI (30 Luglio 2005)
E' nu fattu curiusu,
giru tundu e trovu chiusu,
sugnu stancu, fora usu
e mi sentu assai nerbusu.

Tegnu libira la menti
e non vogghiu fari nenti,
non c'è mancu tanta ggenti,
parru ma nuddhu mi senti.

Calu a mari e mi rilassu,
rassu i carti, se no scassu,
certu sordi non ndi 'ncassu,
mi ndi futtu, cercu spassu.

Cu l'amici ancor luntani,
'sti sirati sunnu strani,
oh lu sonnu, manch' i cani,
ddhi panchini su' divani!

Fici caddu, si surau,
sulu ora rifriscau,
ma lu tempu mi passau,
tornu a' casa, ormai scurau!

FERRAGOSTU (15 Agosto 2005)
Cari amici ben svegliati
Nta ‘stu jornu ‘i centru ‘stati.
‘U suli brucia, oh confusioni!,
c’è nto Scigghiu ‘n’invasioni.
Non è turismu di lignaggiu,
‘u cchiù luntanu veni ‘i Rriggiu.
China è l’aria paisana,
poi ra “’ncata” di la Chiana.
Sì, nci su’ famigghi interi,
milli i trusci e i ‘nzalateri!
Sugnu ddhocu con voi tutti,
ma mannaja ‘sti costi rrutti!
A vui chi siti a moddhu a mari,
un salutu i Jaracari!

A GRAZIELLA (17 Agosto 2005 –ore 09:38:27)
Ogni misi chistu è ‘n jornu
pi certuni spurtunatu,
ma d’agostu è diversu
pi ‘n’ amica ch’è ‘vvucatu.

Com’ infatti si fa festa
nta ‘na casa ra Bastia,
ch’ ‘i candili supr’ a’ torta
ma lu cuntu lu pirdia!

Di sicuru non su’ pocu
(scherzu, ‘u sai, non ti ‘ffindiri),
quanti sunnu, a vuci jata,
tu ancora lu po’ diri.

‘Sti paroli ti rialu,
car’ amica, nenti sciuri
e ti ricu sulamenti:
o Graziella, auguri!

ALL’AMICI “MALTESI” (17 Agosto 2005 –ore 21:55:18)
“Non mi cala all’Ulivitu
‘n’ atra vota la sciumara,
se si leva lu cannitu
non facimu cchiù panara!”

Cu ‘stu dettu ch’esti ‘i Rriggiu,
non d’origini Scillesi,
un salutu jeu vi mandu
cari amici mei “maltesi”.

Riferiru di problemi
avuti a stomucu e bureddhi,
forsi è megghiu mi turnati
cu ‘na barca, ma a paleddhi!

Speru chi vi divirtiti,
jatavindi peri peri,
bonasira a ‘mpari Mariu
e all’atri, tri ‘ngigneri.

WE WON’T MAKE BASKETS ANYMORE! (22 Agosto 2005)

If the stream flows once again
Right down the “Olive Grove”
Sure, it will destroy reed thickets
We won’t make baskets anymore!

WHEN THE RAIN COMES…(23 Agosto 2005)

When the rain comes
from the lighthouse,
let’s find a shelter
like the mouse.


I WENT UP TO MELIA TOWN (23 Agosto 2005)

I went up to Melia Town,
I picked cotton all around.
I was going up and down,
to pick cotton I was bound.

5 commenti:

Tato ha detto...

Compa..comu o solitu..senza paroli!
appena haju na sckizza i tempu ti mentu ordinati e ngarbati nta pagina toi..salutimi e costi!

Mario ha detto...

rassa mi ti ricu na cosa sula:

sei un fenomeno!!!!!

turchu ha detto...

Ma cantu minchia scrivi,
e stu nonnu chu minchia iesti?
Mi gira a testa vai e mi tagniu i capiddi nti mangiaopi..
ciao

darrelbrinick79092559 ha detto...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

Anonimo ha detto...

....o Turchu, va iettiti ru nfacciaturi.